Zamówienie na dostawę książek z polskich i zagranicznych wydawnictw dla księgozbioru Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę książek z polskich i zagranicznych wydawnictw dla księgozbioru Urzędu do Spraw Cudzoziemców w ramach projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 listopada 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

        


Data wytworzenia: 2019-10-24 Autor: Michał Dębowski Data publikacji: 2019-10-24 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Dębowski Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-14 Osoba modyfikująca: Adam Adamus