Zamówienie na: dostawę pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie,

w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań”

Ofertę należy złożyć w terminie do 25.08.21, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2021-08-12 Autor: Michał Dębowski Data publikacji: 2021-08-12 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Dębowski Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-30 Osoba modyfikująca: Agnieszka Sołtysik