Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców Linin,

 

w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji _ „Bezpieczna przystań”

Ofertę należy złożyć w terminie do 05.11.21, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

 


Data wytworzenia: 2021-10-21 Autor: Agnieszka Sołtysik Data publikacji: 2021-10-21 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Sołtysik Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-06 Osoba modyfikująca: Beata Car