Zamówienie na: dostawę wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców Podkowie Leśnej-Dębaku,

w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji _ „Bezpieczna przystań”

Ofertę należy złożyć w terminie do 05.11.21, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

UWAGA: W dn. 28.10.2021 r. dokonano aktualizacji Opisu Przedmiotu Zamówienia, w związku z omyłką pisarską. Obowiązujący Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w pliku: „nowe opz_-_powtórzenie_gr._w_Dębak po zmianie 28.10".

 


Data wytworzenia: 2021-10-21 Autor: Agnieszka Sołtysik Data publikacji: 2021-10-21 15:16 Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Sołtysik Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-24 Osoba modyfikująca: Beata Car