Zamówienie na produkcję animowanego filmu instruktażowego

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na produkcję animowanego filmu instruktażowego w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Oferty należy złożyć w terminie do 20 października 2020 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.


Data wytworzenia: 2020-10-13 14:59 Autor: Beata Car Data publikacji: 2020-10-13 14:59 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Car Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-29 Osoba modyfikująca: Beata Car