Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UdSC

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie dwóch szkoleń dla pracowników UdSC w ramach projektu projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI pt. „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2022”.

Przeprowadzenie sześciogodzinnego szkolenia dla pracowników UDSC, rozpatrujących wnioski o nadanie statusu uchodźcy na temat sytuacji kobiet w regionie Kaukazu Północnego.

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w terminie
do 2 grudnia 2020 roku
, do godziny 23:59, na adres mailowy: fundusze@udsc.gov.pl.


Data wytworzenia: 2020-11-23 13:43 Autor: Michał Dębowski Data publikacji: 2020-11-24 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Dębowski Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-02 Osoba modyfikująca: Michał Dębowski