Zamówienie na szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Oferty należy złożyć w terminie do 06 października 2021 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.


Data wytworzenia: 2021-09-29 09:00 Autor: Beata Car Data publikacji: 2021-09-29 09:00 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Car Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-11 Osoba modyfikująca: Beata Car