Zamówienie na wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego specjalistycznego z języka polskiego na języki obce

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację usług związanych wykonaniem usługi tłumaczenia pisemnego specjalistycznego, w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI "Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - "Bezpieczna przystań".

W związku ze zmianą formularza ofertowego termin złożenia oferty został wydłużony do 4 września 2020 roku. Oferty proszę przesyłać na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2020-08-25 Autor: Michał Dębowski Data publikacji: 2020-08-25 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Dębowski Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-16 Osoba modyfikująca: Beata Car