Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Oferty należy złożyć w terminie do 30 października 2020 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.


Data wytworzenia: 2020-10-22 09:48 Autor: Beata Car Data publikacji: 2020-10-22 09:48 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Car Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-05 Osoba modyfikująca: Beata Car