Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Oferty należy złożyć w terminie do 26 kwietnia 2021 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.

W związku z wprowadzoną zmianą w Załączniku nr 1 w pkt. 2 ppkt. 10, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28 kwietnia 2021 r.

Oferty należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w załączonych plikach.


Data wytworzenia: 2021-04-16 08:39 Autor: Beata Car Data publikacji: 2021-04-16 08:39 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Car Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-10 Osoba modyfikująca: Beata Car