Zamówienie na dostawę mebli do Księgozbioru Urzędu do Spraw Cudzoziemców

                                

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na dostawie mebli do Księgozbioru Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI pt.„Zwiększanie zdolności pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania  informacji o krajach pochodzenia 2017 -2020”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Uprzejmie proszę o złożenie oferty w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2019-07-23 13:58 Autor: Monika Balwin Data publikacji: 2019-07-23 13:58 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Balwin Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03 Osoba modyfikująca: Monika Balwin