Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16

Znak sprawy:  81/BL/WINDA/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 27.01.2016 r.  11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2015-12-30 15:13 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2015-12-30 15:13 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: