Historia zmian

 • Strona : "Skargi i wnioski" zmieniono dnia: 2020-07-03 09:27 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 64133 - Główny specjalista w Wydziale Finansowym Biura Finansów" zmieniono dnia: 2020-07-01 14:11 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "0głoszenie Nr 64352 - Starszy specjalista w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2020-07-01 14:11 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 64309 - Starszy specjalista w Wydziale V Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-07-01 14:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2020-07-01 13:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2020-07-01 13:57 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2020-07-01 13:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" zmieniono dnia: 2020-07-01 13:55 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "PŁATNY STAŻ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW" stworzono dnia: 2020-07-01 13:53 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-06-30 17:12 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-06-30 17:11 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2020-06-30 17:10 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze" zmieniono dnia: 2020-06-26 11:53 przez: Monika Zdrojewska
 • Artykuł : "Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze" zmieniono dnia: 2020-06-25 11:52 przez: Monika Zdrojewska
 • Strona : "Departament Kontroli" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:58 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Inspektor Ochrony Danych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:57 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Samodzielne stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego" usunięto dnia: 2020-06-25 10:56 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" usunięto dnia: 2020-06-25 10:56 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:54 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:52 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:51 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Funduszy Zagranicznych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:49 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : " Departament Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:49 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Informatyki" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:48 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Finansów" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:43 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Prawne " zmieniono dnia: 2020-06-25 10:43 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Departament Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:42 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Departament Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:41 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Rzecznik prasowy" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:41 przez: Jakub Dudziak
 • Strona : "Biuro Szefa Urzędu" zmieniono dnia: 2020-06-25 10:40 przez: Jakub Dudziak