Historia zmian

 • Artykuł : "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-10-30 10:22 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-10-30 10:19 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-10-30 10:19 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2020-10-30 10:17 przez: Justyna Karczmarczyk
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68312 - Podreferendarz do spraw: kancelaryjnych i ewidencji cudzoziemców w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-10-29 15:08 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68312 - Podreferendarz do spraw: kancelaryjnych i ewidencji cudzoziemców w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców" stworzono dnia: 2020-10-29 15:07 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68312 - Podreferendarz do spraw: kancelaryjnych i ewidencji cudzoziemców w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-10-29 15:03 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68312 - Podreferendarz do spraw: kancelaryjnych i ewidencji cudzoziemców w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-10-29 15:00 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68312 - Podreferendarz do spraw: kancelaryjnych i ewidencji cudzoziemców w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-10-29 15:00 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 68312 - Podreferendarz do spraw: kancelaryjnych i ewidencji cudzoziemców w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-10-29 14:57 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Zamówienie na produkcję animowanego filmu instruktażowego" zmieniono dnia: 2020-10-29 10:12 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69147 - Podreferendarz w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-10-26 08:22 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 69142 - Referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-10-26 08:21 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" zmieniono dnia: 2020-10-23 14:37 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI" zmieniono dnia: 2020-10-23 08:06 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI" zmieniono dnia: 2020-10-22 11:11 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w ramach projektu nr 6/1-2015/BK" stworzono dnia: 2020-10-22 11:11 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie polegające na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych" stworzono dnia: 2020-10-22 09:48 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70327 - Referendarz w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu" stworzono dnia: 2020-10-21 13:38 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Konsultant obsługujący infolinię w Urzedzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-10-21 12:17 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70204 - Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej" stworzono dnia: 2020-10-20 14:03 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w Urzedzie do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2020-10-20 13:11 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70194 - Podreferendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym II Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2020-10-19 16:15 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 70193 - Referendarz w Zespole Kancelaryjno-Biurowym I Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2020-10-19 16:11 przez: Barbara Tasiemska
 • Artykuł : "Konsultant obsługujący infolinię w Urzedzie do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2020-10-13 15:25 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na produkcję animowanego filmu instruktażowego" zmieniono dnia: 2020-10-13 15:20 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na produkcję animowanego filmu instruktażowego" zmieniono dnia: 2020-10-13 15:19 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Zamówienie na produkcję animowanego filmu instruktażowego" stworzono dnia: 2020-10-13 14:59 przez: Beata Car
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie " zmieniono dnia: 2020-10-09 14:54 przez: Michał Wrzesiński
 • Artykuł : "Zakup wraz z dostawą i montażem wykładzin w pomieszczeniach dziecięcych oraz pianomatów pod wykładziny w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej" usunięto dnia: 2020-10-08 14:41 przez: Paula Rybaczyk