Historia zmian

 • Strona : "2019" zmieniono dnia: 2020-02-19 14:16 przez: Wydział Kontroli
 • Strona : "2019" zmieniono dnia: 2020-02-19 14:13 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Sprawozdanie z wykonania Planu działalności UdSC za rok 2019" zmieniono dnia: 2020-02-19 14:10 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Sprawozdanie z wykonania Planu działalności UdSC za rok 2019" zmieniono dnia: 2020-02-19 14:09 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Sprawozdanie z wykonania Planu działalności UdSC za rok 2019" zmieniono dnia: 2020-02-19 14:09 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Sprawozdanie z wykonania Planu działalności UdSC za rok 2019" zmieniono dnia: 2020-02-19 14:09 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Sprawozdanie z wykonania Planu działalności UdSC za rok 2019" zmieniono dnia: 2020-02-19 14:09 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Sprawozdanie z wykonania Planu działalności UdSC za rok 2019" stworzono dnia: 2020-02-19 14:08 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 61243 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 2 etaty " zmieniono dnia: 2020-02-14 15:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 61243 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 2 etaty " zmieniono dnia: 2020-02-14 15:58 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 61243 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 2 etaty " zmieniono dnia: 2020-02-14 15:10 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 60124 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 2 etaty " stworzono dnia: 2020-02-14 14:56 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 3/2020 - Archiwista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Biura Dyrektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-02-14 13:34 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 3/2020 - Archiwista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Cudzoziemców Biura Dyurektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-02-14 13:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 3/2020 - Archiwista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Cudzoziemców Biura Dyurektora Generalnego" zmieniono dnia: 2020-02-13 16:08 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 3/2020 - Archiwista w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Cudzoziemców Biura Dyurektora Generalnego" stworzono dnia: 2020-02-13 16:08 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie" zmieniono dnia: 2020-02-11 15:14 przez: Ewa Smęt
 • Strona : "2019" zmieniono dnia: 2020-02-11 10:25 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Wystąpienie pokontrolne z kontroli sposobu postępowania z korespodencją wpływającą do Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC za pośrednictwem poczty elektronicznej" zmieniono dnia: 2020-02-11 10:24 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Wystąpienie pokontrolne z kontroli sposobu postępowania z korespodencją wpływającą do Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC za pośrednictwem poczty elektronicznej" stworzono dnia: 2020-02-11 10:22 przez: Wydział Kontroli
 • Strona : "2019" zmieniono dnia: 2020-02-11 10:19 przez: Wydział Kontroli
 • Strona : "2019" zmieniono dnia: 2020-02-11 10:18 przez: Wydział Kontroli
 • Strona : "2019" zmieniono dnia: 2020-02-11 10:17 przez: Wydział Kontroli
 • Artykuł : "Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie" zmieniono dnia: 2020-02-07 15:53 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59315 - Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-02-07 12:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 59315 - Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-02-07 12:23 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 60795 - Podreferendarz w Wydziale II Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-02-07 07:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 60808 - Referendarz w Zespole Obsługi I Departamentu Legalizacji Pobytu" stworzono dnia: 2020-02-06 16:07 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 60795 - Podreferendarz w Wydziale II Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" zmieniono dnia: 2020-02-06 14:25 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 60795 - Podreferendarz w Wydziale II Departamentu Pomocy Socjalnej - zastępstwo" stworzono dnia: 2020-02-06 13:00 przez: Jolanta Kurowska