Historia zmian

 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-09-20 15:25 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2019-09-20 14:59 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 51621 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-09-20 08:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 51621 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2019-09-20 08:51 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Dostawa rzeczy, praw i usług na potrzeby uruchomienia i eksploatacji infolinii IVR" zmieniono dnia: 2019-09-19 14:06 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Dostawa rzeczy, praw i usług na potrzeby uruchomienia i eksploatacji infolinii IVR" stworzono dnia: 2019-09-19 14:05 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 52322 - Podreferendarz w Wydziale III Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych" zmieniono dnia: 2019-09-18 15:32 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej " zmieniono dnia: 2019-09-18 10:54 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej " zmieniono dnia: 2019-09-18 10:54 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej " zmieniono dnia: 2019-09-18 10:46 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej " zmieniono dnia: 2019-09-18 10:43 przez: Monika Balwin
 • Strona : "Praktyki i staże w Urzędzie" zmieniono dnia: 2019-09-17 16:11 przez: Jakub Dudziak
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę sprzętu multimedialnego do Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie " zmieniono dnia: 2019-09-17 12:05 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę sprzętu multimedialnego do Ośrodka dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze " zmieniono dnia: 2019-09-17 12:01 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2019-09-17 10:44 przez: Małgorzata Kalinowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 4/2019 - Kucharz w Zamiejscowym Zespole w Podkowie Leśnej - Dębaku" zmieniono dnia: 2019-09-11 15:19 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe- dostawę słuchawek do tabletów" zmieniono dnia: 2019-09-11 14:12 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe- dostawę słuchawek do tabletów" zmieniono dnia: 2019-09-11 14:12 przez: Monika Balwin
 • Strona : "2019" zmieniono dnia: 2019-09-11 13:10 przez: Aleksander Wyszyński
 • Strona : "2019" zmieniono dnia: 2019-09-11 13:05 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2019-09-11 13:05 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe- dostawę słuchawek do tabletów" zmieniono dnia: 2019-09-11 12:40 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe- dostawę słuchawek do tabletów" zmieniono dnia: 2019-09-11 12:34 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ogłoszenie Nr 51774 - Specjalista w Wydziale IV Departamentu Pomocy Socjalnej" zmieniono dnia: 2019-09-11 11:09 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe- dostawę słuchawek do tabletów" zmieniono dnia: 2019-09-11 08:15 przez: Monika Balwin
 • Artykuł : "Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw" stworzono dnia: 2019-09-10 17:02 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii..." stworzono dnia: 2019-09-10 17:01 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2019 r." stworzono dnia: 2019-09-10 17:00 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców" stworzono dnia: 2019-09-10 16:58 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców" stworzono dnia: 2019-09-10 16:58 przez: Aleksander Wyszyński