Wystąpienie pokontrolne kontroli planowej w zakresie terminowości i rzetelności realizacji pomocy socjalnej, о której mowa w art. 71 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. о udzielaniu cudzoziemcom ochrony па terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Data wytworzenia: 2018-01-24 15:43 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2018-01-24 15:43 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-24 Osoba modyfikująca: