Wystąpienie pokontrolne kontroli sprawdzającej w zakresie terminowości wydawania na wniosek cudzoziemców zaświadczeń, o których mowa w art. 35 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Data wytworzenia: 2017-07-11 11:16 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2017-07-11 11:16 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-11 Osoba modyfikująca: