Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Śląskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę


Data wytworzenia: 2017-08-01 12:00 Autor: Data publikacji: 2017-08-01 12:00 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-21 Osoba modyfikująca: