Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowanej w zakresie prawidłowości wykorzystywania danych z Wizowego Systemu Informacyjnego, przetwarzanych przez Krajowy System Informatyczny, przez pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych


Data wytworzenia: 2017-10-20 12:04 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2017-10-20 12:04 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-20 Osoba modyfikująca: