Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowanej w zakresie terminowości prowadzenia konsultacji wizowych, о których mowa w art. 67 oraz art. 68 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. о cudzoziemcach


Data wytworzenia: 2017-11-21 16:47 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2017-11-21 16:47 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-21 Osoba modyfikująca: