• Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16, działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761) informuje, że przeznacza do sprzedaży:

  Więcej
 • Urząd do Spaw Cudzoziemców działając na podstawie § 7 ust. 1 i 3 oraz na podstawie § 38 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu lub przekazania w formie darowizny nw. zużyty składnik majątku ruchomego...

  Więcej
 • Urząd do Spaw Cudzoziemców działając na podstawie § 7 ust. 1 i 3 oraz na podstawie § 38 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu lub przekazania w formie darowizny nw. zużyte składniki majątku ruchomego...

  Więcej
 • Urząd do Spaw Cudzoziemców działając na podstawie § 7 ust. 1 i 3 oraz na podstawie § 38 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku 

  Więcej
 • Nieruchomości Urzędu


  Obiekty służbowe w trwałym zarządzie UdSC na terenie Warszawy 1. Obiekt przy ul. Koszykowej 16; Użytkownik: UdSC; Podstawa prawna przejęcia nieruchomości: Decyzja nr 36/08 z dnia 06.08.2008 r. o nieodpłatnym ustanowieniu trwałego 

  Więcej
 • Ogłoszenie sprzedaży


  Ogłoszenie o sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16,  działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady

  Więcej
 • Przekazanie składnika majątku


  Urząd do Spaw Cudzoziemców działając na podstawie § 7 ust. 1 i 3 oraz na podstawie § 38 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi 

  Więcej
 • Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców

  Więcej