Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  17/DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 23.05.2018 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie jest realizowane w ramach:

- projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań” – zadanie częściowe nr 1 i 2,

- projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań” – zadanie częściowe nr 3


Data wytworzenia: 2018-05-15 14:00 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2018-05-15 14:00 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-07 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk