Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej – Dębaku i w Lininie

Znak sprawy: 19/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE-2/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 11.06.2018 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-06-01 12:24 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2018-06-01 12:24 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-28 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska