Świadczenie usług pralniczych na potrzeby ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP

Znak sprawy:  15/USŁUGI PRALNICZE/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 08.05.2018 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-04-17 13:28 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-04-17 13:28 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt