Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Znak sprawy: 14/USŁUGI SPRZĄTANIA-BIAŁA PODL./PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 30.05.2018 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.04.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 20.04.2018 r. pod numerem 2018/S 077-172004


Data wytworzenia: 2018-04-20 09:34 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-04-20 09:34 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-21 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt