Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej

znak sprawy:  34/REMONT – BIAŁA PODL./PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 05.11.2018 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-10-15 10:23 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-10-15 10:23 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-15 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt