Zamówienie na dostawę i wdrożenie systemu monitorów informacyjnych i systemu tworzenia i zarządzania ich treścią w siedzibach UDSC

                

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu monitorów informacyjnych i systemu tworzenia i zarządzania ich treścią w siedzibach UDSC.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2018 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2018-12-11 15:01 Autor: Beata Car Data publikacji: 2018-12-11 15:01 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Car Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 Osoba modyfikująca: Beata Car