Zamówienie na dostawę książek z wydawnictw zagranicznych

                

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na dostawę książek z wydawnictw zagranicznych.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI pt. „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy
i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl

 

 


Data wytworzenia: 2018-11-08 14:40 Autor: Monika Balwin Data publikacji: 2018-11-08 14:40 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Balwin Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-26 Osoba modyfikująca: Monika Balwin