Zamówienie na wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i STWIORB w związku ze zmianą przeznaczenia części garażu podziemnego

    

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i STWiORB w związku ze zmianą przeznaczenia części garażu podziemnego (kondygnacja -1) na wydzielone pomieszczenie magazynowe, składające się z dwóch oddzielnych pomieszczeń w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przy ul. Taborowej 33.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/4-2017/BK-FAMI „Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek UdSC przy ul. Taborowej 33”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2019-06-18 10:27 Autor: Monika Balwin Data publikacji: 2019-06-18 10:27 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Balwin Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-01 Osoba modyfikująca: Monika Balwin