Zamówienie na zakup zabawek interaktywnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców

                  

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę i montaż zabawek interaktywnych dla dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców w ramach projektu 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Ofertę należy złożyć w terminie do 10 grudnia 2018 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2018-12-05 15:14 Autor: Monika Balwin Data publikacji: 2018-12-05 15:14 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Balwin Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-12 Osoba modyfikująca: Monika Balwin