Zamówienie na dostawę mebelków i wyposażenia dla dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie

   

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę mebelków i wyposażenia dla dzieci w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne  i edukacyjne dla Cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 września 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2019-08-29 13:36 Autor: Beata Car Data publikacji: 2019-08-29 13:36 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Car Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-26 Osoba modyfikująca: Beata Car