Zamówienie na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

   

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę mebli do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań".

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 października 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2019-09-24 11:23 Autor: Monika Balwin Data publikacji: 2019-09-24 11:23 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Balwin Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-08 Osoba modyfikująca: Monika Balwin