Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na dostawie mebli do Księgozbioru Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI pt.„Zwiększanie zdolności pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania  informacji o krajach pochodzenia 2017 -2020”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Uprzejmie proszę o złożenie oferty w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl


Data wytworzenia: 2019-07-23 13:58 Autor: Monika Balwin Data publikacji: 2019-07-23 13:58 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Balwin Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03 Osoba modyfikująca: Monika Balwin