Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia...

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie kosztów podróży powrotnej, dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania


Data wytworzenia: 2018-01-05 13:06 Autor: Data publikacji: 2018-01-05 13:06 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-05 Osoba modyfikująca: