Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy


Data wytworzenia: 2015-12-08 15:34 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2015-12-08 15:34 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-08 Osoba modyfikująca: