Dostawa rzeczy, praw i usług na potrzeby uruchomienia i eksploatacji infolinii IVR

Znak sprawy: 37/INFOLINIA UDSC/PN/19
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 07.10.2019 r.  godz. 10:00
Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

 Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.


Data wytworzenia: 2019-09-19 14:05 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2019-09-19 14:05 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-10 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt