Modernizacja rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie

znak sprawy:  40/ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24.10.2019 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2019-10-04 14:15 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2019-10-04 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-08 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt