Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 9/RAPORTY I OPRACOWANIA/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 08.04.2019 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI  „Zwiększanie zdolności pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania  informacji o krajach pochodzenia 2017-2020”,współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”


Data wytworzenia: 2019-03-22 14:55 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2019-03-22 14:55 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Karczmarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-09 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk