Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców

znak sprawy:  43/SERWIS AGREGATÓW/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 EURO
termin składania ofert:
18.11.2019 r.  godz. 10:45

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2019-10-30 15:59 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2019-10-30 15:59 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska