Świadczenie usług wypłaty środków pieniężnych w formie przekazów pieniężnych zlecanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 45/PRZEKAZY PIENIĘŻNE-2/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 10.12.2019 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2019-11-07 15:22 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2019-11-07 15:22 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-07 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt