Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie

znak sprawy:  46/ADAPTACJA KOSZYKOWEJ/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 548 000 EURO
termin składania ofert:
31.01.2020 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 1/4-2017/BK - FAMI „Adaptacja siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców na potrzeby obsługi cudzoziemców", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”


Data wytworzenia: 2019-12-19 16:20 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2019-12-19 16:20 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-02 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska