• Znak sprawy: 23/DOSTAWA OLEJU/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 139 000 euro
  termin składania ofert: 01.12.2020 r.  godz. 11.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://zamowienia-udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.10.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.10.2020 r. pod numerem 2020/S 212-516096

  Więcej
 • znak sprawy:  22/REMONT I WYKONANIE KLIMATYZACJI - TABOROWA/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 5 350 000 EURO
  termin składania ofert:
  21.09.2020 r.  godz. 12:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 2/4-2017/BK-FAMI „Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań"

  Więcej
 • znak sprawy:  16/RAPORTY I OPRACOWANIA/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 139 000 EURO
  termin składania ofert:
  14.07.2020 r.  godz. 10:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 2/1-2015/BF/FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”

  Więcej
 • znak sprawy:  10/WYDRUK  ALBUMÓW/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 139 000 EURO
  termin składania ofert:
  06.07.2020 r.  godz. 10:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 2/1-2015/BF/FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”

   

  Więcej
 • Znak sprawy:  15/USŁUGI SPRZĄTANIA/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 139 000 euro
  termin składania ofert: 06.08.2020 r.  godz. 11.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.06.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25.06.2020 r. pod numerem 2020/S 121-296122

  Więcej
 • znak sprawy: 14/DOSTAWA INFRASTRUKTURY/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 139 000 EURO
  termin składania ofert:
  12.08.2020 r.  godz. 10:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr  1/3-2017/BK-FAMI pt. „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 i Krajowym Systemie Konsultacyjnym” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.06.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 09.06.2020 r. pod numerem 2020/S 110-266278

  Więcej
 • znak sprawy:  13/NADZÓR INWESTORSKI - LININ/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 139 000 EURO
  termin składania ofert:
  23.06.2020 r.  godz. 12:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 18/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Lininie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań"

  Więcej
 • Znak sprawy:  9/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  powyżej 139 000 euro
  termin składania ofert: 12.05.2020 r.  godz. 10.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.04.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 06.04.2020 r. pod numerem 2020/S 068-161233

  Więcej
 • Znak sprawy:  8/MODERNIZACJA SERWEROWNI/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 5 350 000 euro
  termin składania ofert: 22.04.2020 r.  godz. 09:00

  nr telefonu pod który należy dzwonić w przypadku składania oferty w obiekcie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie to (22) 60-154-14

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 1/3-2017/BK-FAMI pt. „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2
  i Krajowym Systemie Konsultacyjnym”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań

  Więcej
 • Znak sprawy: 6/DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
   powyżej 139 000 euro
  termin składania ofert: 24.04.2020 r.  godz. 10:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.03.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 23.03.2020 r. pod numerem 2020/S 058-138203

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Więcej
 • Znak sprawy: 4/SERWIS AGREGATÓW/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
   poniżej 139 000 euro
  termin składania ofert: 13.03.2020 r.  godz. 11:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Więcej
 • Znak sprawy: 3/OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
   powyżej 139 000 euro
  termin składania ofert: 20.04.2020 r.  godz. 12:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.02.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25.02.2020 r. pod numerem 2020/S 039-092625

  Więcej
 • Znak sprawy:  1/REMONT OŚRODKA W LININIE/PN/20

  tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  wartość:
  poniżej 5 350 000 euro
  termin składania ofert: 11.02.2020 r.  godz. 11:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 18/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Lininie” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - "Bezpieczna przystań"

  Więcej