Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie

Znak sprawy:  8/MODERNIZACJA SERWEROWNI/PN/20

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 22.04.2020 r.  godz. 09:00

nr telefonu pod który należy dzwonić w przypadku składania oferty w obiekcie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie to (22) 60-154-14

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 1/3-2017/BK-FAMI pt. „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2
i Krajowym Systemie Konsultacyjnym”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań


Data wytworzenia: 2020-03-25 10:44 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2020-03-25 10:44 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-31 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt