Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej

znak sprawy:  27/DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – BIAŁA PODLASKA/PN/20

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 139 000 EURO
termin składania ofert:
14.01.2021 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr 4/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Białej Podlaskiej” współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji.


Data wytworzenia: 2020-12-22 14:52 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2020-12-22 14:52 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Karczmarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk