Opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

znak sprawy:  16/RAPORTY I OPRACOWANIA/PN/20

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 139 000 EURO
termin składania ofert:
14.07.2020 r.  godz. 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 2/1-2015/BF/FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”


Data wytworzenia: 2020-06-30 17:10 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2020-06-30 17:10 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-10 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska