Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 4/SERWIS AGREGATÓW/PN/20

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 poniżej 139 000 euro
termin składania ofert: 13.03.2020 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2020-02-26 16:39 Autor: Monika Zdrojewska Data publikacji: 2020-02-26 16:39 Osoba udostępniająca na stronie: Monika Zdrojewska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-27 Osoba modyfikująca: Monika Zdrojewska