Ogłoszenie Nr 82660 - Referendarz w Zespole do Spraw Ponagleń Departamentu Legalizacji Pobytu

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatki/kandydata na wolne stanowisko pracy niebędące wyższym w korpusie służby cywilnej:

Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dot. ponagleń, na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez wojewodów, komendantów placówek Straży Granicznej i komendantów oddziałów Straży Granicznej
w Zespole do Spraw Ponagleń, Departament Legalizacji Pobytu

Liczba/wymiar etatu: 1/1


Data wytworzenia: 2021-08-09 Autor: Jolanta Kurowska Data publikacji: 2021-08-10 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Kurowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-16 Osoba modyfikująca: Jolanta Kurowska