Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdujących się w Warszawie

Znak sprawy:  4/OCHRONA - WARSZAWA II/US/17

tryb zamówienia: usługi społeczne
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 23.01.2017 r.  godz. 12.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

 


Data wytworzenia: 2017-01-19 14:27 Autor: Data publikacji: 2017-01-19 14:27 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-17 Osoba modyfikująca: