• Znak sprawy:  32/OCHRONA – OŚRODKI/US/18

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 04.12.2018 r.  godz. 11.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.11.2018 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 21.11.2018 r. pod numerem 2018/S 224-513403

  POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

  Więcej
 • Znak sprawy: 33/PRZEKAZY/US/18

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość: poniżej 750 000 EURO
  termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 11:00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

  Więcej
 • Znak sprawy: 28/ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE/US/18

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość: powyżej 750 000 EURO
  termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 11.00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

   

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.08.2018 r. i opublikowane w dniu 23.08.2018 r. pod numerem 2018/S 161-369054

  Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

  Więcej
 • Znak sprawy: 18/USŁUGI EDUKACYJNE/US/18

  tryb zamówienia: usługi społeczne
   

  wartość: powyżej 750 000 EURO
  termin składania ofert: 14.06.2018 r. godz. 10.00

  Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

   

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018 r. i opublikowane w dniu 30.05.2018 r. pod numerem 2018/S 101-231648

  Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

  Więcej