Archiwum założeń

Projekt założeń do projektu Ustawy o Cudzoziemcach (1901kB)  word

 

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz Ustawy o Cudzoziemcach (407kB)  word

 

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (termin na zgłaszanie uwag podczas uzgodnień w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców i w resorcie spraw wewnętrznych i administracji upłynął w dniu (204kB)  word


Data wytworzenia: 2014-12-11 08:51 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 08:51 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator